Khóa học 30 ngày luyện thi TOEIC 650+ bao gồm: Tóm tắt lý thyết, Luyện nhớ từ vựng, Bài tập thi thử

Nhằm mục tiêu giúp học viên luyện thi TOEIC, sẵn sàng cho kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế để ra trường.