Khóa học IELTS Speaking Practice luyện nói thỏa thích với máy tính bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Lộ trình các ý, các câu nói được thiết kế nhắc người học làm quen các cấu trúc câu và tạo thói quen khi giao tiếp.

Khóa học "Chống mất gốc TOEIC" mục tiêu từ 0 đến 500 điểm tổng hợp các kiến thức cho học viên lấy lại căn bản môn Tiếng Anh định hướng TOEIC.

Khóa học Tối đa điểm số TOEIC 990 bao gồm: Tóm tắt lý thyết, Luyện nhớ từ vựng, Bài tập thi thử

Nhằm mục tiêu giúp học viên luyện thi TOEIC, sẵn sàng cho kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế để ra trường.