Lớp đào tạo Excel chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao cung cấp cho học viên kiến thức và tư duy giải quyết bài toán bằng Excel trong công việc văn phòng. Kết thúc khóa học học viên sẽ có tư duy giải quyết bài toán trong công việc văn phòng bằng Excel và nhận chứng chỉ Excel chuyên nghiệp từ trung tâm Journey Education Technologies.

Khóa học dành cho học viên luyện thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) PowerPoint 2016. Nội dung cơ bản xoay quanh cách sử dụng PowerPoint 2016 trong công tác văn phòng và các bài tập, thực hành và mô phỏng đề thi.

Khóa học dành cho học viên luyện thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) Excel 2016. Nội dung cơ bản xoay quanh cách sử dụng Excel 2016 trong công tác văn phòng và các bài tập, thực hành và mô phỏng đề thi.

Khóa học dành cho học viên luyện thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) Word 2016. Nội dung cơ bản xoay quanh cách sử dụng Word 2016 trong công tác văn phòng và các bài tập, thực hành và mô phỏng đề thi.

Khóa học dành cho học viên luyện thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) PowerPoint 2013. Nội dung cơ bản xoay quanh cách sử dụng PowerPoint trong công tác văn phòng và các bài tập, thực hành và mô phỏng đề thi.Khóa học dành cho học viên luyện thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) Excel 2013. Nội dung cơ bản xoay quanh cách sử dụng Excel trong công tác văn phòng và các bài tập, thực hành và mô phỏng đề thi.

Khóa học dành cho học viên luyện thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) Word 2013. Nội dung cơ bản xoay quanh cách sử dụng Word trong công tác văn phòng và các bài tập, thực hành và mô phỏng đề thi.