Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 GS5 được triển khai tại Việt Nam từ năm 2020.

Khóa học và luyện thi chứng chỉ này được tổ chức trực tuyến với nội dung bám sát đề thi. Nội dung gồm 3 phần:

- Máy tính cơ bản

- Những ứng dụng chính

- Cuộc sống trực tuyến.