Khóa học IC3-GS4 được thiết kế 100% online. Trọn bộ khóa học bao gồm:

- Bài giảng từ giảng viên

- Bài tập thực hành

- Bài tập ôn tập sát với đề thi.

Khóa học được hiện tại nhà và đảm bảo chất lượng tương đương với khóa học truyền thống tập trung tại lớp. 

Ưu điểm khóa học có thể truy cập và thời gian học linh động với chi phí tối thiểu.

Khóa học IC3-GS4 được thiết kế 100% online. Trọn bộ khóa học bao gồm:

- Bài giảng từ giảng viên

- Bài tập thực hành

- Bài tập ôn tập sát với đề thi.

Khóa học được hiện tại nhà và đảm bảo chất lượng tương đương với khóa học truyền thống tập trung tại lớp. 

Ưu điểm khóa học có thể truy cập và thời gian học linh động với chi phí tối thiểu.

Chứng chỉ thành phần về hiểu biết cơ bản về máy tính, hệ điều hành, sử dụng cơ bản.

Chứng chỉ thành phần về sử dụng bộ công cụ tin học văn phòng Microsoft Office.

Chứng chỉ thành phần về hiểu biết và khai thác mạng máy tính, Internet hiệu quả.